Kontakt

Vi är ditt bollplank kring energieffektivisering, småskalig elproduktion och hållbara transporter. Välkommen att kontakta oss!


Erika Bjurling
Projektledare för Förnybart i tanken

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 65 81
erika.bjurling@regionjh.se


Ida Sjölund
Samordare Klimatråd Jämtlands län samt projektledare för ”Samordningsnätverk för kommunernas energi- och fastighetsansvariga”.

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 65 74
ida.sjolund@regionjh.se

Ingrid Ahnlund Rode
Projektledare för Nätverk för energieffektivisering samt Regional Utvecklingledare.

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 65 88
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se


Jimmy Anjevall
Projektledare för SOLELBILAR och projektet Noder och Energieffektiva företag.

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-146593
jimmy.anjevall@regionjh.se


Katarina Ryckenberg
Projektledare för Build2LC och Testresenär.

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 65 76
katarina.ryckenberg@regionjh.se


Kim Strömmer
Samordnare Klimatråd Jämtlands län och Delprojektledare för Förnybart i tanken

KLIMATSAMORDNARE
Telefon: 063-14 65 74
kim.strommer@regionjh.se


Linnea Lilja
Projektledare för Hållbara pendlings- och tjänsteresor.

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 65 38
linnea.lilja@regionjh.se


Martin Danielsson
Projektledare för Energi-och klimatrådgivningen

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE/PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 76 66
martin.danielsson@regionjh.se


Moa Breivik
Projektledare för Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SISL)

PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 66 10
moa.breivik@regionjh.se


Rebecka Andersson
Projektledare för Coacher för Energi- och Klimat (CEK)

COACH FÖR ENERGI OCH KLIMAT/PROJEKTLEDARE
Telefon: 063-14 76 57
rebecka.andersson@regionjh.se
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214