Arbetsmarknads statistik

Region Västra Götalands interaktiva plattform för varsel på länsnivå kan du hitta här.

Klicka här.