Antal rapporterat döda

Ingress

Nedan visar antal döda per 100 000 invånare1 per månad åren 2015-2020, Jämtlands län.
2020 är preliminära siffror.

Antal döda per 100 000 invånare1 per månad åren 2015-2020*, Jämtlands län

Källa: SCB

Nedanstående diagram visar antal rapporterade dödsfall till SCB per månad åren 2015-2019 och 2020, Jämtlands län. Det är preliminära siffror år 2020 samt innefattar oktober månad inte hela månaden.

Antal rapporterade dödsfall till SCB per månad åren 2015-2019 och 2020, Jämtlands län. Det är preliminära siffror år 2020 samt innefattar oktober månad inte hela månaden.

Källa SCB

Diagrammet nedan visar antal rapporterade dödsfall till SCB per vecka åren 2015-2020* Jämtlands län. Siffror för år 2020 är preliminära.

Antal rapporterade dödsfall till SCB per vecka åren 2015-2020 Jämtlands län. 2020 är preliminära

Källa SCB

Facebook

Twitter

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll