Grundmall

första sidan

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar av strategier och analyser för kommunal och regional nivå.


Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen och för att kunna ta bra beslut. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån den aktuella situationen.

Aktuellt

medelll


Rapport om medellivslängden och vad den påverkas av.


Läs mer Pdf, 606.6 kB.

Covid veckovis

Arbetsmarknads läget med anledning av Covid-19 Jämtlands län

Uppdaterat 16 april 2021


Läs mer Pdf, 407.7 kB.

Arbetsmarknaden i Jämtland

Fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad


Rapport om arbetsmarknad och utbildning i Jämtlands län 2020

Läs mer Pdf, 1.8 MB.

Kommun loggor

Kommunrapporter 2021

Hitta här

socioekonomi Jämtland

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland 2019-2020

Läs mer Pdf, 2.6 MB.

Företagsenkät 4

Företagens situation Mellersta Norrland. september

Läs mer Pdf, 545.7 kB.