Vård- och omsorgscollege

Samverkansavtal Regionalt Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län

Kommunerna och region Jämtland Härjedalen har beslutat att förnya samverkan i ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län.

Organisationerna har även beslutat att finansiera 0,5 befattning för samverkansarbetet fr o m 2013-06- och certifieringsavgifter med fördelning 70 %- 30 % mellan kommunerna och region Jämtland Härjedalen.
Regional samordnare vid region Jämtland Härjedalen som företrädare för länets kommuner och region Jämtland Härjedalen ansöker i juni 2013 gemensamt om en återcertifiering av ett regionalt Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län. Organisationerna kommer att ingå i ledningsgrupp och i övrigt delta i arbetet enligt ansökan om återcertifiering.

Tjänstemannarepresentation i ledningsgrupp för utveckling av Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län.

 • Lars Liljedahl, Förvaltningschef vård- och omsorg, Östersunds kommun
 • Anders Åreng, Områdeschef vård- och omsorg, Bräcke kommun
 • Anna-Kerstin Lejonklou, Vårdstrateg, Region Jämtland Härjedalen
 • Michael Persson, Branschstrateg, AF
 • Gerd Eriksson, Vårdutvecklare, Östersunds kommun
 • Margareta Strömgren, Kommunal, Mellersta Norrland
 • Maria Korndahl, Praktiksamordnare, Region Jämtland Härjedalen
 • Carina Rohde, Verksamhetschef, Bergs kommun
 • Magnus Andersson, Rektor Vuxenutbildning, Östersunds kommun
 • Heidie Sundelin, Rektor Gymnasiet, Strömsunds kommun
 • Haidie Wärdell Gillberg, Koordinator Miroi, Krokom Östersund
 • Yvonne Wengler, Klinisk adjunkt, MIUN
 • Mikael Engqvist, Rektor Hermods, Östersund
 • Jan Persson, Regional samordnare, VO-C
 • Elin Nirjens, Kompetensplattformen, Region Jämtland Härjedalen

Avtalet gäller fr.o.m. 2013-06-31 t.o.m. fem år efter datum för regional återcertifiering.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214