Riskbruk, missbruk och beroende

I Jämtlands län pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla riskbruk, missbruk och beroendevården. Mobilisering mot droger är sedan 2006 är en etablerad bred samverkansform mellan myndigheter arbetsmarknadens parter, frivilliga/idéburna organisationer, samfund.

Arbetet utgår dels från bl.a. överenskommelsen mellan kommun och polis för brottsförebyggande arbete och nationella ANDT strategin. Läs mer på www.mobilisering.nu.

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för samordningen av mobilisering mot droger. Inom ramen för arbetet bedrivs även samordning av olika länsövergripande aktiviteter inom ramen för mobilisering mot droger.

Riskbruksarbete i primärvården

  • Samverkan mot alkohol och droger i trafiken SMADIT – för ökad trafiknykterhet
  • 100 % hård träning - förebyggande arbete mot dopning på tränings-anläggningar
  • Insatser för barn till missbrukare (fjärilen)
  • ”Skolor mot knark” - för en narkotikafri skola
  • Ansvarig utgivare för hemsidorna www.riskbruk.se och www.mobilisering.nu

Kunskap till praktik är ett långsiktigt arbete som har till uppgift att bygga upp ett kvalificerat stöd för att utveckla missbruk och beroendevården i länet.

Arbetet har pågått sedan 2009 och innefattar även ett förstärkt barn och föräldrar perspektiv i missbruk och beroendevården.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214