Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Här finner du FoU Jämts verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020.