Våra uppdrag

Den konsultativa verksamheten inom FoU Jämt innebär att ge råd och stöd till verksamma inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård när lokala projekt ska utformas och/eller utvärderas. Den konsultativa verksamheten handlar också om att på uppdrag från lokala, regionala och nationella uppdragsgivare genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser.

Pågående uppdrag

Gå till respektive menyalternativ för att få information om våra pågående uppdrag inom funktionshinder, individ- och familjeomsorg- samt äldreområdet