Våra medarbetare

Nedan finner du en presentation av oss på FoU Jämt. Kontaktuppgifter finns i spalten till höger.

FORSKNINGSLEDARE

VAKANT

FORSKNINGSASSISTENT

Elin Ring

Elin Ring

  • Socialt arbete
  • Socialtjänst
  • Individ- och familjeomsorg (IFO)
  • Barn- och ungas psykiska hälsa
  • Länsnätverket JämtBus