Samverkansavtal och överenskommelser mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen

I Jämtlands län finns flera samverkansavtal och överenskommelser mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.

regionjh.se/samverkan kan du läsa aktuella samverkansavtal och överenskommelser.