Regional samverkans- och stödstruktur i Jämtlands län

FoU-Jämt utgör en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen i Jämtlands län.

Bild av arenor för kommunikation och samverkan mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen finner du här nedan.

Arenor för kommunikation och samverkan

Klicka för större bild!

Målen med de regionala stödstrukturerna är att de ska

  • bidra till en förbättring av socialtjänstens verksamhet, till nytta för brukarna
  • kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till
    exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Den regionala samverkans- och stödstrukturen utgörs av olika strategiska funktioner, nätverk, olika samverkansarenor, gemensamma beredningar, styrgrupper med mera. I takt med att de statliga medlen upphört och utvecklingsledare slutat har FoU Jämt fått en alltmer central roll för att skapa en långsiktig kunskapsutveckling i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvården.

I länet finns både kommunala samverkansarenor på politisk- och tjänstemannanivå samt samverkansarenor mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Mer information om länets samverkansarenor finner du här.