Nätverk för kvalitet och uppföljning SKR

SKR har sedan flera år tillbaka ett nätverk för kvalitet och uppföljning (NUA). Länet representeras av Monica Eriksson, forskningsledare inom FoU Jämt