Nationellt nätverk SKL

SKL har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från länen.