Pågående FoU-projekt

FoU projekt är småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård.

De är finansierade med FoU medel från FoU Jämt. FoU projekten planeras och genomförs av praktiker med handledning från FoU Jämt. Dessa projekt är ett steg mot evidensbaserat socialt arbete.