Kontakt

Vi är ditt bollplank kring energieffektivisering, småskalig elproduktion och hållbara transporter. Välkommen att kontakta oss!

 

Elin Nirjens
Enhetschef Välfärd och klimat

Telefon: 063-14 65 35
elin.nirjens@regionjh.se


Erika Bjurling
Projektledare för Förnybart i tanken

Telefon: 063-14 65 81
erika.bjurling@regionjh.se


Fredrik Alm
Projektledare för Hållbara pendlings- och tjänsteresor

Telefon: 073-712 50 64
fredrik.alm@regionjh.se


Hilda Sigge
Projektmedarbetare i Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen
och Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 063-14 65 37
hilda.sigge@regionjh.se


Ingrid Ahnlund Rode
Projektledare för Nätverk för energieffektivisering samt Regional Utvecklingledare.

Telefon: 063-14 65 88
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se


Katarina Ryckenberg
Projektledare för Build2LC och
Projektledare Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen.

Telefon: 063-14 65 76
katarina.ryckenberg@regionjh.se


Kim Strömmer
Projektledare för Coacher för Energi- och Klimat (CEK)
och samordnare Miljö- och klimatrådet Jämtlands län

Telefon: 063-14 65 74
kim.strommer@regionjh.se


Linnea Lilja
Projektledare för Fastighetsnätverket

Telefon: 063-14 65 38
linnea.lilja@regionjh.se


Martin Danielsson
Projektledare för Energi-och klimatrådgivningen

Telefon: 063-14 76 66
martin.danielsson@regionjh.se


Moa Breivik
Projektledare för Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SISL)

Telefon: 063-14 66 10
moa.breivik@regionjh.se


Rebecka Andersson
Projektmedarbetare i Testresenär - arbetsplatser inom Region Jämtland Härjedalen

Telefon: 063-14 76 57
rebecka.andersson@regionjh.se


Tove Österud
Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 063-14 65 60
tove.osterud@regionjh.se