Energi- och fastighetsnätverket i Jämtlands län

Energi- och fastighetsnätverk för tjänstepersoner i offentlig sektor i Jämtlands län

Den 1 september 2019 startade ett långsiktigt nätverk för energi- och fastighetsansvariga i offentlig sektor i Jämtlands län. Syftet är att utveckla samarbetet kring energi- och fastighetsfrågor mellan ansvariga tjänstepersoner i länets kommuner, kommunala bostadsbolag och Region Jämtland Härjedalen. Samverkan sker genom regelbundna nätverksmöten som varvas med föreläsningar, utbildningar och studiebesök. Aktörerna har själva finansierat en samordnare på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Nätverket har som mål att:

  • Minska kostnader för utbildningar, fortbildningar och andra gemensamma behov genom samordning och samverkan samt att så långt som möjligt arrangera lokala lösningar
  • Genom att dela erfarenheter, kunskap och idéer öka takten och minska kostnader för energirenoveringar med hög miljöprestanda i berörda parters fastigheter i Jämtlands län