Överenskommelse om samverkan med länets kommuner

Genom överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan samordnar vi interkommunal samverkan inom områdena: EU och övergripande utveckling, Social välfärd och folkhälsa, Samhällsbyggnad och klimat, Arbetsmarknad och utbildning samt Kurs och konferens.

Verksamheten har nära samverkan med kommunerna och det är kommunernas behov som styr insatserna. Insatser genomförs och initieras på uppdrag av kommunerna.