Statistik över korttidsarbete (korttidspermittering)

Korttidsarbete (även kallad korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

-Tillväxtverket

Här under kan ni hitta länkar till interaktiv data om kortidsarbete som Tillväxtverket ger ut. För att få ut en bild på tabellen/diagrammet som finns på den interaktiva plattformen tryck på symbolen för download nedanför tabellen/diagrammen och spara som image.

Korttidsarbete tabell
Korttidsarbete diagram