BEFOLKNINGSSTRUKTUR JÄMTLANDS LÄN

Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur könsuppdelat. Källa Monadatabasen

Tidsserie över antalet barn 0-17år 2005-2017. åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Tidsserie över antalet barn 0-17år 2005-2017. åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Tidsserie 0-19

Tidsserie över antalet unga (0-19 år) 2005-2017. Åldersuppdelat. Källa Monadatabasen


BEFOLKNINGSPROGNOS JÄMTLANDS LÄN, 2017-2030

Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030, ålder och könsfördelat

Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030. Ålder och könsfördelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos 0-17 år 2017-2030

Befolkningsprognos 0-17 år 2017-2030. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

befolkningsprognos 0-19

Befolkningsprognos för unga 0-19 år. Åldersuppdelat. 2017-2030. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos för barn (0-17 år) 2005-2030. Åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

Befolkningsprognos för barn (0-17 år) 2005-2030. Åldersuppdelat. Källa SCB och Arbetsförmedlingen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214