Regionstatistik

första sidan

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar av strategier och analyser för kommunal och regional nivå.


Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen och för att kunna ta bra beslut. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån den aktuella situationen.

Aktuellt

rapport medellivslängd

Rapport om förväntade medellivslängden i Sverige och Jämtlands län.

Läs mer.PDF

Covid veckovis

Arbetsmarknads läget med anledning av Covid-19 Jämtlands län

Uppdaterat 15 juni 2021


Läs merPDF

Covid-19 rapport feb 2021

Uppföljning arbetsmarknadsläget mars månad

Läs merPDF

Arbetsmarknaden i Jämtland

Fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad


Rapport om arbetsmarknad och utbildning i Jämtlands län 2020

Läs merPDF

Kommun loggor

Kommunrapporter 2021

Hitta här

socioekonomi Jämtland

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland 2019-2020

Läs merPDF

Företagsenkät 4

Företagens situation Mellersta Norrland. september 2020

Läs merPDF

Text