Regionstatistik

första sidan

Vi arbetar med att ta fram statistik, göra uppföljningar och analyser på kommunal och regional nivå.

 

Statistikunderlag och analyser används till stor del för att ta fram bra underlag som beskriver nuläget och utvecklingen. Vi jobbar ständigt med att hitta de bästa indikatorerna och måtten utifrån aktuell situation.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214