Remiss - Program för Smart specialisering

Region Jämtland Härjedalen har fastställt en remissutgåva av Program för Smart specialisering som ska ersätta länets nu gällande innovationsstrategi.

Synpunkter på remissutgåvan lämnas senast den 18 mars 2020 till regionalutveckling@regionjh.se eller

Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ange diarienummer RUN/430/2018 på yttrandet.

Här nedan finns följande handlingar:

RemissmissivPDF

SändlistaPDF

LäsanvisningarPDF

Remissutgåva Program för Smart specialisering (RIS3)PDF

Protokollsutdrag § 205 Regionala utvecklingsnämndenPDF

Den 11 december 2019 arrangerades ”En dag om Smart specialisering i Jämtland Härjedalen”, dokumentation från den dagen finns här nedan:

Inspelning av dagen - klippen finner ni här

Presentaionerna från dagenPDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214