Tidsplan hösten 2020

Till hösten påbörjar vi det faktiska arbetet för att utveckla områdena och vi vill därför tidigt kommunicera datum för höstens arbete.

18-21 augusti - Digitala dialogmöten inom alla fyra prioriterade områden

18 augusti, klockan 10:00-12:00 - Jord, skog & vatten

19 augusti, klockan 13:00-15:00 - Hållbar energi

21 augusti, klockan 09:00-11:00 - Upplevelser

21 augusti, klockan 13:00-15:00 - Digitala lösningar

Dialogmöte där alla får chans att tycka till om det utvecklade underlaget. Webbmöte. Inbjudan går ut till alla som varit engagerade tidigare och är öppen för vidarebefordring till intresserade aktörer. Mer info finns under "Save the dates"

21 augusti - 1 september

Ny öppning för inspel för att justera underlaget. Inspel senast den 1 september.

7 - 11 september

Utskick den 7 september för korrektur. Vid det här laget är underlaget format och inga större justeringar görs. Inspel senast den 11 september.

14 september

Underlaget är klart och läggs in i Region Jämtland Härjedalens ärendehanteringssystem för politisk process.

21 - 22 september

Vi formar vision och prioriteringar för hur vi, tillsammans, vill utveckla områdena. Vi ser över behov av analysunderlag. Formar styrningen för de prioriterade områdena och kompletterande aktörer. Mer info finns under "Save the dates"

13 oktober

Den politiska processen påbörjas i den regionala utvecklingsnämnden.

15 - 16 oktober

Vi identifierar insatser/utvecklingsprojekt som tar oss framåt, mot vision och prioriteringar. Vem gör vad och vad behövs för att göra förflyttningen? Utifrån behov formulerar vi oss för medskick till utformning av kommande utlysningar av regionalt utvecklingskapital. Mer info finns under "Save the dates"

24 - 25 november

Program för smart specialisering behandlas i regionfullmäktige

1 januari 2021

Program för smart specialisering träder i kraft.