Workshop - Vision och prioriteringar

Här finner ni dokumentationen från dagen

Nu är det dags att stiga in i önskvärda framtidens rum och tillsammans börja forma visioner samt prioriteringar för styrkeområdena i vår smarta specialisering.

Plats: Hus U på Campus i Östersund. In genom entrén, ta sedan vänster och sen en trappa upp. (Har du glömt att anmäla dig? Lokalen är fullsatt, men deltagande via länk kan lösas. Hör i så fall av Er till maria.kumpula@regionjh.se)

Denna sida kommer finnas tillgänglig hela dagen och här kommer även dokumentationen från workshopen att finnas i efterhand.

Program förmiddag

21 september Jord, skog och vatten

22 september Digitala lösningar

09.00 Fika

09.30 VÄLKOMNA till önskvärda framtidens rum

10.15 Paus

10.30 Grupparbeten

11.10 Återsamling och reflektioner

12.10 Behov kring analysunderlag för styrkeområdet

12.30 LUNCH

Program eftermiddag

21 september Upplevelser

22 september Hållbar energi

12.00 LUNCH

13.15 VÄLKOMNA till önskvärda framtidens rum

14.00 Grupparbeten

14.40 Paus

15.00 Återsamling och reflektioner

16.00 Behov kring analysunderlag för styrkeområdet

16.30 Avslut

Ni kommer under workshopen att behöva logga in på www.menti.com