Var med och forma framtidens regionala tillväxtarbete

Region Jämtland Härjedalen formar ramar för det regionala tillväxtarbetet och utvecklar arbetssätt. Vi bygger det regionala tillväxtarbetet runt processen smart specialisering och bjuder in länets aktörer i formande, prioriterande och mobiliserande. Tillsammans stärker vi länets konkurrenskraft utifrån de fyra föreslagna prioriterade områdena: Jord, skog och vatten, Upplevelser, Hållbar energi samt Digitala lösningar. Den senaste månaden har vi berättat hur vi tänker lägga upp tillväxtarbetet och vi har tillsammans påbörjat underlag som kommer att utgöra delar av det styrdokument regionfullmäktige beställt. Till hösten påbörjar vi det faktiska arbetet för att utveckla områdena och vi vill därför kommunicera datum för höstens arbete innan sommarledigheterna börjar.


"Save the dates"

Mobilisering av tillväxtarbetet den 15 och 16 oktober

Vi identifierar insatser/utvecklingsprojekt som tar oss framåt, mot vision och prioriteringar. Vem gör vad och vad behövs för att göra förflyttningen? Utifrån behov formulerar vi oss för medskick till utformning av kommande utlysningar av regionalt utvecklingskapital.

Jord, Skog & Vatten - Torsdag den 15, klockan 09:30-12:30

Koppla upp dig på länk och telefon:

Anslut till Microsoft Teams-möte

+46 8 505 218 69 Sweden, Stockholm (avgiftsbelagt nummer)

Konferens-ID: 243 401 317#

Upplevelser - Torsdag den 15, klockan 13:15-16:30

Koppla upp dig på länk och telefon:

Anslut till Microsoft Teams-möte

+46 8 505 218 69 Sweden, Stockholm (avgiftsbelagt nummer)

Konferens-ID: 678 029 206#

Digitala lösningar - Fredag den 16, klockan 09:30-12:30

Koppla upp dig på länk och telefon:

Anslut till Microsoft Teams-möte

+46 8 505 218 69 Sweden, Stockholm (avgiftsbelagt nummer)

Konferens-ID: 129 998 686#

Hållbar energi - Fredag den 16, klockan 13:15-16:30

Koppla upp dig på länk och telefon:

Anslut till Microsoft Teams-möte

+46 8 505 218 69 Sweden, Stockholm (avgiftsbelagt nummer)

Konferens-ID: 565 586 322#

 

Tidigare möten

Omgång två av digitala dialogmöten i de fyra olika prioriterade områdena

18 augusti, klockan 10:00-12:00 - Jord, skog & vatten

19 augusti, klockan 13:00-15:00 - Hållbar energi

21 augusti, klockan 09:00-11:00 - Upplevelser

21 augusti, klockan 13:00-15:00 - Digitala lösningar

Vi bjuder in till mobilisering av respektive prioriteringsområde, bär med oss inkomna inspel och justeringar. Detta är dialogmöten där alla får chansen att tycka till om de underlag som utvecklas för varje prioriterat område. Inbjudan går ut till alla som varit engagerade tidigare och är öppen för vidarebefordring till intresserade aktörer. Om du inte varit med tidigare, men vill vara med framöver. Maila namn, organisation och mailadress till regionalutveckling@regionjh.se, skriv att det gäller Smart specialisering samt också vilken/vilka möten ovan du vill deltaga i.


Vision och prioriteringar den 21 och 22 september

Vi formar vision och prioriteringar för hur vi, tillsammans, vill utveckla områdena. Vi ser över behov av analysunderlag. Formar styrningen för de prioriterade områdena och kompletterande aktörer. Vi håller till i Hus U på campus i Östersund. In genom entrén och till vänster. Där möter ni värdar som tar hand om er. Morgonfika från 09:00. Lunch dukas fram mellan 12:00-13:30. Eftermiddagskaffe cirka 14:45.

Måndag den 21, klockan 09:30-12:30 – Jord, skog och vatten (Fullsatt i lokalen. Nu endast öppen för deltagande via länk.)

Måndag den 21, klockan 13:15-16:30 – Upplevelser (Fullsatt i lokalen. Nu endast öppen för deltagande via länk.)

Tisdag den 22, klockan 09:30-12:30 – Digitala lösningar

Tisdag den 22, klockan 13:15-16:30 – Hållbar energi (Fullsatt i lokalen. Nu endast öppen för deltagande via länk.)

Anmäl ert deltagande här: Anmälan

Dokument - Smart specialisering_Inbjudan att tycka till om slutkorrekturPDF