Förslag på prioriterade områden i Jämtland Härjedalen

Förutsättningar, styrkeområden och behov skiljer sig åt i vår varierade geografi. Breda prioriteringar passar Jämtland Härjedalen bättre än branscher och specifika näringar. Länets entreprenörer samlas i ett brett näringsliv och vi vill att det speglas i vårt tillväxtarbete.

Bredare prioriteringsområden ger bättre förutsättningar att skapa ökad utvecklingskraft och stärkt konkurrenskraft i hela vår geografi. Möjligheten att samla aktörer, eller mobilisera kritisk massa, för utveckling av prioriteringsområden ökar också i och med ett breddat angreppssätt. Vi tror också att vi på detta sätt skapar bättre möjligheter för framtida innovativa idéer – dom vi idag inte vet att vi har.

Prioriterade områden

De prioriterade områdena vi landat i beskrivs på kommande sidor.

Idag benämner vi dom:
- Jord och skog
- Upplevelser
- Digitala lösningar
- Hållbar energi

Men vad vi kallar områden och hur vi utformar dessa är öppet för diskussion och en del av vår framtida arbetsprocess.

Jord & Skog
Upplevelser
Hållbar energi
Digitala lösningar