Remissutgåva Regionala utvecklingsstrategin

Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, bo och utvecklas i

Här kan du läsa remissutgåvan online.

Framsida remissutgåva

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214