Digitala remissdialoger

I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att presentera förslaget, övergripande omställningen samt den kommande processen och ge möjlighet till att ställa frågor. Innehållet kommer att vara detsamma under mötena, men flera datum och tider erbjuds för att öka chansen att ni vid behov kan delta vid något av tillfällena. Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen under hösten.

Det är avsatt 1,5 timmar per remissdialogen, dock så kommer det att variera då det finns tid avsatt för frågor i programmet. Tidsåtgången kan därmed skifta lite grann, men tiden kommer dock ej att överskridas.

Anmäl dig till något av tillfällena nedan. ANMÄL DIG HÄR, länk till mötet kommer via e-post ett par dagar innan mötet.

Anmälan senast klockan 12.00 vardagen innan mötet hålls.

Mötestider:
29 maj, kl. 08.30-11.00
2 juni, kl. 10.00-11.30
4 juni, kl. 11.30-13.00
8 juni, kl. 16.30-18.00
9 juni, kl. 13.00-14.30


VÄLKOMMEN!