Inspel från dig som medborgare

Från och med 3 juni och till och med 16 september 2019 så har Du som medborgare möjlighet att lämna inspel på den nuvarande och gällande Regionala utvecklingsstrategin och de prioriteringar som idag finns i den.

Klicka på den här länken för att ta dig till enkäten


Vi vill tacka för Er tid samt Ert engagemang i förväg!

I november 2019 släpper vi nästa enkät, där vi gärna vill ha dina tankar och synpunkter kring framtida prioriteringar i Regionala utvecklingsstrategin.

#regionjh2050

Hjälp oss att dokumentera denna revideringsprocess genom att använda denna hashtag #regionjh2050 på sociala media när du är en aktiv medskapare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214