Referensgrupp

Hur färdas du? Hur skulle du vilja resa? Vad kan förbättras?

För att hitta smarta jämlika, hållbara lösningar för personresor i regionen behöver vi veta vad du som resenär tycker och tänker. Hur du upplever resandet. Vi bjuder därför in dig som intresserad att vara med i våra referensgrupper. Du är välkommen att anmäla dig här

Foto: Mostphotos

Vad innebär det att vara med i referensgruppen?

Som deltagare i referensgruppen har du inga förpliktelser, utan du får helt enkelt några gånger per år en fråga per e-post om någon ny funktion, idé, lösning eller något annat, som du har möjlighet att lämna dina synpunkter eller kommentarer på. Det kan även komma en inbjudan att vara med på en workshop eller diskussionstillfälle vilket också är helt frivilligt att delta i.

Vem kan vara med i referensgruppen?

Vi söker referensgruppsmedlemmar inom alla olika åldrar, yrken, intresseorganisationer och från alla våra kommuner. Du som reser via buss, tåg, bil, cykel, går eller springer. Alla sorts resenärer oavsett resesätt är varmt välkomna att vara med i vår referensgrupp.

Anmäl dig

Vill du vara med i referensgruppen? Anmäl dig här

Du kan självfallet när som helst avanmäla dig.

Mer information om referensgruppen:

Vill du veta mer?

Vi vill bli bättre på att hitta smarta, jämlika och hållbara lösningar för personresor inom vår region. I första hand tittar vi på resor till och från arbetsplatsen men vi är även intresserade av övriga resor.

Inom vår region reser vi ofta långt och ibland passerar vi både regiongräns och till och med landsgräns. Turerna är inte så täta och vägarna inte alltid så breda eller raka. Ibland finns inga alternativ till bil och ibland tillåter klimatet inte en cykelfärd. Våra förhållanden skiljer sig ofta från andra delar av landet – så vi får hitta lösningar som kan passa för oss.

För att hitta de bästa lösningarna behöver vi veta vad resenärer i det geografiska området region Jämtland Härjedalen tycker och tänker. Hur de upplever resandet. Vi bjuder därför in intresserade att vara med i våra referensgrupper.

De som är med i referensgruppen har inga förpliktelser, utan får helt enkelt några gånger per år en fråga per e-post om någon ny funktion, idé, lösning eller något annat, som de har möjlighet att lämna sina synpunkter eller kommentarer på. Det kan även komma en inbjudan att vara med på en workshop eller diskussionstillfälle vilket också är helt frivilligt att delta i.

Vi söker referensgruppsmedlemmar inom alla olika åldrar, yrken, intresseorganisationer och från alla våra kommuner. Allt för att få ett så bra gränssnitt av vår befolkning i regionen som möjligt.

Vill du vara med i vår referensgrupp så skulle vi vara tacksamma. Eller vet du någon annan som skulle kunna vilja vara med i vår referensgrupp?

Vill du få ytterligare information - skicka ett e-postmeddelande till testresenar@regionjh.se

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret via länken och kan självfallet när som helst avanmäla dig.

Region Jämtland Härjedalen är projektägare. Samtliga av region Jämtland Härjedalens åtta kommuner sitter med i projektgruppen genom sina energi och klimatrådgivare Där finns även Vy tåg, Vy Stadsbussarna Östersund och Z länstrafiken representerade. Projektet samarbetar med många andra projekt och trafikplaneringsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå.
Projektet pågår mellan 20200101-20220331 och är finansierat av bl a Tillväxtverket och regionala utvecklingsfonden.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se