Ny regional matsstrategi

Arbetet med att se över den regionala matstrategin ”Europas mest kreativa matregion” är nu avslutad. En ny regional mat- och livsmedelsstrategi finns framtagen. Regionala utvecklingsnämnden har genom projekt ”Creative Region of Gastronomy”, ett samverkansprojekt mellan Torsta, Region Jämtland Härjedalen, Östersund kommun, LRF Jämtland och JHT, gett uppdraget att se över, förankra och samordna matstrategin med den nationella livsmedelsstrategin.

Den regionala matstrategin pekar ut vilka prioriteringar och insatser som behövs för en hållbar matproduktion och för att ta tillvara på regionens styrkor inom mat, kultur och turism som utvecklingskraft. Allt med målet en hållbar utveckling.

Process och dialog
Ett flertal dialogmöten, gruppdiskussioner och intervjuer genomförts i länets samtliga kommuner. Det har varit ett brett deltagande och aktörer i matens värdekedja, politiker, tjänstemän och privata aktörer har på ett engagerat sätt deltagit i arbetet.

Nu finns en ny regional matstrategi fastställd av regionfullmäktige.

Ny matstrategi
Ta del av och läs hela innehållet i den nya regional mat- och livsmedelsstrategin (populärversion) Pdf, 2.2 MB.

Regional mat- och livsmedelsstrategi. Pdf, 1.2 MB.

Läs mer om ny matstrategi och invigning på Torsta.
 
Har du funderingar kring ny regional matsstrategi
Har du åsikter, funderingar kring arbetet med den regionala matstrategin är du välkommen att kontakta:

Marie Sjölin, LRF Jämtland, marie.sjolin@lrf.se, 063-55 10 86
Trine Amundsen, Torsta AB, trine.amundsen@torsta.se, 0640-188 01