Två personer som sitter och pratar

Intresserad av att jobba som konsult i Timbanken?

Vill du vara med och utveckla företag i Jämtland Härjedalen? Vi behöver din hjälp!

Nu söker vi de rådgivare/konsulter/konsultföretag som ska hjälpa företagen i sin utveckling. Region Jämtland Härjedalen kommer att träffa en samverkansöverenskommelse med ett antal rådgivare/konsulter som skall bistå företagen i utvecklingen.

Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets kommuner har för avsikt att fortsätta projekt Timbanken med planerad start under maj månad 2020, och tanken är att verksamheten ska pågå till december 2021. Timbanken ska ge företag chansen till max fem timmars kostnadsfri rådgivning för att utveckla sitt företag. Timbankens verksamhet har tidigare drivits under åren 2018–2019 och mottagits mycket positivt bland såväl företag som konsulter.

Projektet omfattar konsultinsatser inom följande fem ämnesområden;

  1. Affärsplan och affärsstrategi
  2. Ekonomi och juridik
  3. Marknad och sälj
  4. Ledning, personal och organisationsutveckling
  5. Produkt -/tjänsteutveckling och import/export

För exempel på vad respektive ämnesområde omfattar – se bilaga.PDF

Hur går det till?

Tanken är att det är den enskilde företagaren/företaget (SMF - små och medelstora företag) väljer den konsult som de vill arbeta med utifrån behov. Detta gör företagaren/företaget efter kontakt med näringslivsenheten i respektive kommun där företagaren/företaget har tilldelats det antal timmar man får för att arbeta med konsulten/konsulter, max fem timmar.

Den konsult vi söker, ska ha bred erfarenhet från det område där du är beredd att erbjuda dina tjänster. Det kommer vara möjligt att erbjuda sina tjänster inom ett av de fem områdena. Om företaget, som erbjuder sina konsulttjänster, har fler personer anställda kan konsultföretaget arbeta inom max två områden och varje enskild konsult inom ett område.

Ersättning uppgår till 500 kronor per timme som du konsultar det stödsökande företaget. Stödmottagare av konsulthjälpen är den företagare/företag som erhåller hjälpen, men ersättningen kommer direkt från Region Jämtland Härjedalen.

Utifrån den tid som Timbanken drivits tidigare har vi konstaterat att projektet har två ben att stå på;

  1. Att ge en hjälpande hand till små- och medelstora företag/företagare i utvecklingen av sitt företagande.
  2. Att de konsulter som erbjuder sina tjänster får en chans att marknadsföra sig mot en grupp företag som haft ett relativt lågt nyttjande av konsulter tidigare.

Så här gör du om du vill arbeta som konsult

Om du är intresserad av att arbeta som konsult i Timbanken behöver du ansöka genom att fylla i en intresseanmälan. Här hittar du den intresseanmälanWord som du måste fylla i för att komma ifråga. Din anmälan vill vi ha senast 2020-04-14

För att få veta mer kan du också kopiera länken och gå in på www.timbanken.se/jh. Vi har fortfarande den tidigare hemsidan öppen så att du kan se hur Timbanken presenteras, men själva anmälan med mera är stängd.

Har du frågor?

Kontakta Sven Winemark, Region Jämtland Härjedalen på tfn: 070-315 81 50.