Timbanken

Timbanken - fem kostnadsfria konsulttimmar

Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta företag. Genom Timbanken kan du få upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med länets kommuner för avsikt att fortsätta projekt Timbanken med planerad start under maj månad 2020, och tanken är att verksamheten ska pågå till december 2021.

Timbankens verksamhet har tidigare drivits under åren 2018–2019 och mottagits mycket positivt bland såväl företag som konsulter.

Intresserad av att jobba som konsult i Timbanken

Nu söker vi de rådgivare/konsulter/konsultföretag som ska hjälpa företagen i sin utveckling. Region Jämtland Härjedalen kommer att träffa en samverkansöverenskommelse med ett antal rådgivare/konsulter som ska bistå företagen i utvecklingen. Läs mer