Underlag och prognoser

Utifrån underlagen identifieras behov av utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning. Underlagen ligger till grund för riktad information och dialog med olika målgrupper inom såväl privat som offentlig sektor, bland annat utbildningsanordnare, studie och yrkesvägledare med flera.

För närvarande finns följande underlag framtagna:

  • Näringslivsundersökning som synliggör behov av utveckling och kompetens för näringslivet i Jämtland på kort och medellång sikt.
  • Trender och prognoser från SCB som synliggör obalanser vad gäller tillgång och efterfrågan på olika utbildningsgrupper på gymnasial och eftergymnasial nivå på lång sikt.