Digitalisering

Region Jämtland Härjedalen har signerat den nationella Digitala Agendan. Det innebär bland annat att organisationen har åtagit sig att ta fram en regional Digital Agenda som ska utgöra en handlingsplan för ett större användande av digitala tjänster.

Ansvaret för genomförandet av denna handlingsplan ligger på många olika intressenter. Den Digitala Agendan har därför tagits fram i bred samverkan mellan många olika parter.

Den digitala tekniken är en förutsättning för utveckling av både företag, myndigheter och organisationer. E-hälsa med tjänster inom hälso- och sjukvård är ett av många områden som utvecklas snabbt.

Kontaktuppgifter till ansvarig för arbetet med den Digitala Agendan hittar du nedan.

Amelie Rahbek
063-14 65 61
amelie.rahbek@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se