Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020

Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken i länet och till angränsande län.

RKM har ansvar för att upprätta ett trafikförsörjningsprogram. I programmet ska mål fastställas, inriktning och strategier för trafiken beskrivas.

Tillsammans är budget och trafikförsörjningsprogrammet de viktigaste styrdokumenten för den regionala kollektivtrafiken.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2020PDF