Innovation

Stämpelbild - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025

Innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Det vill vi ha i Jämtlands län. Därför arbetade Regionförbundet i Jämtlands län under 2013 fram en regional innovationsstrategi i bred samverkan med näringslivet, kunskapsmiljöerna, civilsamhället och den offentliga sektorn.

Innovationsstrategin är nu beslutad, och det är dags att börja jobba för att förverkliga den.

Regionala innovationsstrateginPDF
Regionala innovationsstrategin (engelska)PDF
Jämtland Härjedalens Innovationsprogram 2020PDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214