Ansök om utbetalning

Utbetalning av projektmedel sker efter granskning av inlämnat material. Stödet beräknas på de redovisade och godkända faktiska kostnaderna utifrån den procentsats som framgår i beslutet om medfinansiering. Tveka inte att ta kontakt med en handläggare hos oss vid eventuella frågor inför ansökan om utbetalning.

Vilket intervall som gäller för ansökan om utbetalning framgår i beslutet om medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Det normala är var tredje månad.

pSom beslutsfattare om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken är Region Jämtland Härjedalen skyldig att granska de kostnader som projekten genererar. Det är våra granskningshandläggares jobb. Bidraget får inte utgöra driftstöd och kan endast lämnas för utgifter för anställning av personal och övriga utgifter för att starta, genomföra och avsluta projektet.

Läs beslutet från Region Jämtland Härjedalen samt dokumentet "Allmänna villkor" som följer med beslutet. Tänk på att bifoga relevant underlag till fakturorna, såsom deltagarlistor och inbjudningar/program till aktiviteter som projektet har finansierat. Fakturor med klumpsummor accepteras inte och kopplingen mellan faktura och aktivitet i projektplanen/beslutet ska vara tydlig.

Logotypexponering

I extern kommunikation av projektets verksamhet och resultat ska regionens logotyp exponeras. Om fakturan avser kostnad för framtagande av sådant material eller utformning av digitala kommunikationskanaler ska dokument som visar logotypexponering bifogas.

Blanketter för ansökan om utbetalning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214