Innovation

Stämpelbild - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025

Innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Det vill vi ha i Jämtlands län. Därför arbetade Regionförbundet i Jämtlands län under 2013 fram en regional innovationsstrategi i bred samverkan med näringslivet, kunskapsmiljöerna, civilsamhället och den offentliga sektorn.

Att finansiera innovationer och utveckling

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214