Viktigt att veta om företagsstöd

Vem kan söka företagsstöd?
När ges inte företagsstöd?
Hur mycket ges i stöd?
Bra att veta inför ansökan

Särskilda förutsättningar vid stöd från EU:s regionala utvecklingsfond

En del av de pengar som Region Jämtland Härjedalen fördelar inom företagsstöd kommer från EU:s regionala utvecklingsfond. Om så är fallet behöver du vara medveten om att kan företaget komma att kontrolleras av EU:s revisorer. Det ställs också mer formella krav gällande upphandling, information och särredovisning. Din handläggare berättar om just ditt företagsstöd är kopplat till någon av EU:s regionala utvecklingsfonder.

Mer information om vad som gäller hittar du här >>

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214