Service Z

Service Z

Detta är en plattform och ett forum för serviceutveckling och utgörs i grunden av representanter för länets alla kommuner, Länsstyrelsen Jämtlands län samt Region Jämtland Härjedalen. Dock utökas forumet tillfälligt av andra aktörer och kompetenser.

Syftet med samverkansplattformen är att skapa en arena där samtliga aktörer inom serviceutveckling ska kunna utbyta idéer, erfarenheter och uppdateringar mellan varandra. På så sätt skapar vi en mer enhetlig och inkluderande utveckling tillsammans. 

Detta forum sammankallas 4 gånger per år.