Aktuella företagsstöd

Här finns information om olika stödtyper som företag kan söka från Region Jämtland Härjedalen. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor.

Företagsutveckling*
Mikrostöd till små företag inom naturturism
Mikrobidrag*
Konsultcheck
Mässkostnader
Särskilt investeringsstöd*
Innovationsfinansiering - Såddfinansiering
Innovationscheck
Villkorslån
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214