Aktuella företagsstöd

Här finns information om olika stödtyper som företag kan söka från Region Jämtland Härjedalen. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor.

Klicka på ögat på vänster sida för att enklast läsa om de olika stöden.

Företagsutveckling*
Mikrobidrag*
Konsultcheck
Mässkostnader
Särskilt investeringsstöd*
Innovationsfinansiering - Såddfinansiering
Innovationscheck
Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214