Vilka erbjudanden om företagsstöd gäller?

Regionala utvecklingsnämnden ska senast i december månad fastställa vilka erbjudanden om företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen har löpande under kommande verksamhetsår. Här ska framgå hur den regionala prioriteringen görs kopplat till varje erbjudande. Regionala utvecklingsnämnden kan vid behov besluta om förändringar i erbjudandena, samt om att lägga till eller ta bort erbjudanden.

Vad är regionala utvecklingsnämnden (RUN)?
Läs mer om RUN här

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden