Vilka erbjudanden om företagsstöd gäller?

Regionala utvecklingsnämnden ska senast i december månad fastställa vilka erbjudanden om företagsstöd som Region Jämtland Härjedalen har löpande under kommande verksamhetsår. Här ska framgå hur den regionala prioriteringen görs kopplat till varje erbjudande. Regionala utvecklingsnämnden kan vid behov besluta om förändringar av löpande erbjudanden under verksamhetsåret, samt om att lägga till eller ta bort erbjudanden.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214