Vem kan få företagsstöd?

Företagsstöd kan lämnas till företag verksamma i Jämtland och Härjedalen som vill växa och skapa tillväxt. En förutsättning för att få stöd är att företaget bedöms kunna uppnå lönsamhet och är en varaktig sysselsättning för de anställda.

En grund till hur ansökningarna bedöms är att företagsstödet, genom de verksamheter som stöds, bidrar till att nuvarande och framtida generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214