Vård och omsorgscollege

VoC

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg, främst gällande undersköterskor och vårdbiträden. Samverkan sker mellan arbetsgivare och ungdomsgymnasium och vuxenutbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund, universitet och Arbetsförmedlingen.

Syftet med VO-C är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens och kvalitet inom vård och omsorgsutbildningarna. VO-C erbjuder också kompetenspåfyllnad till redan anställd personal via riktade utbildningar, handledarutbildningar och språkombudsutbildningar.