Projekt, statliga satsningar

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) sluter årligen olika överenskommelser. Inom ramen för dessa överenskommelser utbetalas statliga stimulansmedel.

Vissa stimulansmedel riktas till Social välfärd, RSS Jämtlands län, för utveckling av kommunernas socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård.

Andra stimulansmedeln söks hem av och administreras inom Social välfärd, RSS Jämtlands län, efter överenskommelse mellan regionen och länets kommuner.

I menylisten kan du se vilka satsningar som är pågående inom Social välfärd, RSS Jämtlands län.