FoU-rapporter

Här finns rapporter att hämta via länk eller att beställa av oss på FoU-Jämt.

Vi producerar också arbetsrapporter. De är av mindre karaktär och trycks inte upp på samma sätt som våra FoU-rapporter. Ett urval av dem finner du här. Hör av er till oss om ni vill ha information om någon rapport som inte finns publicerad.

Ställ muspekaren på ”Publicerade rapporter” i menyalternativet för att komma vidare till de rapporter som har publicerats av FoU Jämt 2002-2018.

Rapporter 2020

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2014

Rapporter 2013

Rapporter 2012

  • 2012-4 Amrén etal Pdf, 376.3 kB.  Dialoggrupper: för ökad brukarmedverkan inom socialpsykiatrin
  • 2012-3 (ingen publikation) (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2012-2 Löfskog Pdf, 500.1 kB. Hundbesök till äldre i Härjedalens kommun: En försöksverksamhet med hundar, ungdomar och äldre. (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2012-1 Molin Pdf, 1003.3 kB. Stresshantering för vuxna med Aspbergers syndrom: Ett metodpassningsarbete inom vuxenhabiliteringen i Östersunds kommun (FoU-medelsfinansierad rapport)

Rapporter 2011

Rapporter 2010

Rapporter 2009

Rapporter 2008

Rapporter 2007

Rapporter 2006

Rapporter 2005

Rapporter 2004

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se