Publicerat material

FoU Jämt producerar både FoU-rapporter och arbetsrapporter.

FoU-rapporterna tillhör vår rapportserie och trycks upp i begränsad skala. FoU-rapporterna finner du här.

Arbetsrapporterna är av mindre karaktär och trycks inte upp på samma sätt som våra FoU-rapporter. Ett urval av dem finner du här. Hör av er till oss om ni vill ha information om någon rapport som inte finns publicerad

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se