"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Webbkonferens Barnombudsmannen: Barnkonventionen – från FN till Svensk lag

Den 20 november, på barnkonventionens 30-årsdag, sänder Barnombudsmannen en webbkonferens. Den handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag.

Du kan ta del av sändningen via Barnombudsammens webbplats den 20 november

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/2019/delta-i-barnombudsmannens-webbkonferens/

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se