"Det är en större utmaning att ifrågasätta det självklara än att undersöka det nya"

Uppföljningen av omställningen till en mer nära vård - Utvecklingen i regioner och kommuner och uppföljning av överenskommelsen En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare (Socialstyrelsen, 2020)

Socialstyrelsen har gjort en första uppföljning av det omställningsarbete som pågår i landets regioner och kommuner.

Uppföljningen utgår från två överenskommelser mellan regeringen och SKR: God och nära vård- en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019 och En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare 2019. Arbetet i riktning mot en mer nära vård med fokus på primärvården pågår i samtliga regioner. Några iakttagelser är att:

  • Nästan alla regioner har tagit fram en målbild eller strategi som är specifik för omställningen eller där nära vård ingår som ett centralt spår eller mål i en mer övergripande målbild eller strategi.
  • Flera regioner lyfter att en gemensam målbild för regionen och kommunerna är en förutsättning för att lyckas med omställningsarbete.
  • Utveckling av digitala lösningar ses av regionerna som en av de viktigaste delarna för att klara framtida utmaningar i hälso- och sjukvården.
  • Kompetensförsörjningen är central i arbetet med omställningen. De flesta regioner och kommuner inför någon form av kompetensväxling.

Uppföljningen kan läsas i sin helhet från denna länk.

Ytterligare omvärldsbevakning inom område God och nära vård finner ni via denna länk.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se